Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі

· «Анатомія людини»

І курс, спеціальність: "медицина", "стоматологія".

ІІ курс, спеціальність: "медицина"