Історія кафедри

Перший період

Кафедра нормальної анатомії людини Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту була започаткована на базі Катеринославських вищих жіночих курсів у вересні 1916 року.

Першим керівником кафедри та її засновником став професор М. С. Кахіані (керував кафедрою з 1917-1919рр). Він заклав основи викладання анатомии у Катеринославі. Микола Саулович Кахіані багато сил вклав у формування і розвиток кафедри, фактично створивши її колектив, відремонтувавши та обладнавши приміщення для кафедри. М. С. Кахіані був творцем кафедри анатомії.

У 1919 році у Тбілісі відкрився університет і професора Кахіані запросили на Батьківщину та запропонували очолити кафедру. З великим жалем Микола Саулович залишив Катеринослав, який став йому рідним А у Тбілісі знов розпочались клопоти з організацією нової кафедри. Цього разу його обрали завідувачем кафедри топографічної анатомії з основами оперативної хірургії. Через брак кадрів ректорат вмовив Миколу Сауловича очолити за сумісництвом і кафедру гістології з основами ембріології.

Другий період

Після М. С. Кахіані кафедру очолювали професор С. Є. Циммерман (з 1920 до 1922г.), професор М. М. Тростанецький (1923-1944; 1944-1950); доцент А. М. Малигін (1951-1953); професор К. Д. Філатова (1953-1972).

З 1923 по 1950 рр. завідувачем кафедри нормальної анатомії був професор Моісей Маркович Тростанецький. В той же час він займав посаду ректора Дніпропетровського медичного інституту.

Протягом 19 років завідувала кафедрою і проводила велику організаційну та науково-дослідну роботу професор Ксенія Дмитрієвна Філатова. Вона із співробітниками кафедри створила фундаментальний анатомічний музей, обладнала лабораторії та секційні зали. В цей період на кафедру прийшли працювати талановиті гуртківці, яки цікавились морфологією (А. Г. Яхніца, С. Є. Стебельский, В. Д. Маковецький, В. Д. Мацепон), пізніше до колективу приєднались - В. В. Родіонов, І. В. Юрченко та ін. На кафедрі було обрано напрямок наукових досліджень по макро-мікроскопічній анатомії різних систем органів. К. Д. Філатова підготувала 23 кандидата медичних наук, під її керівництвом написано і захищено 5 докторських дисертацій. Вона є автором 200 публікацій.

Третій період

З 1972 по 1982 рік кафедрою анатомії людини у Дніпропетровському медичному інституті керував професор Сергій Євгенович Стебельский. За цей період під його керівництвом було захищено 1 докторська і 8 кандидатських дисертацій, виконано 4 дворічні НДР. С. Є. Стебельский є автором 80 друкованих робіт, одного винаходу і 10 раціоналізаторських пропозицій.

Завідуючий кафедри, ветеран праці, доктор медичних наук, професор Вадим Данилович Маковецький очолював кафедру з 1982 р. по 1993р.

Під його керівництвом захищено: 1 докторська і 1 кандидатська дисертація, завершені та подані до захисту 2 кандидатські дисертації аспірантів, та й ще виконуються 2 докторські і 2 кандидатські дисертації.

Четвертий період

З 1993 року керівництво кафедри прийняв на себе учень професорів Стебельского С. Є. і Маковецького В. Д. - професор Володимир Олексійович Козлов. Козлов Володимир Олексійович (1949-2009) доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровської державної медичної академії (1993-2009), академік міжнародної академії інтегративної антропології, заслужений діяч науки і техніки України.

В. О. Козловим створена наукова школа по вивченню проблем морфогенезу серця, він є автором 272 наукових праць, включно 35 авторських свідоцтв і патентів, співавтор одного відкриття. Під його керівництвом захищено 7 докторських і 18 кандидатських дисертацій, написано 11 монографій

З 2010 по 2012 рік завідувачка кафедри – доктор медичних наук, професор Довгаль Марина Анатоліївна, з 2012 року - доктор медичних наук, професор Довгаль Геннадій Володимирович.

Кафедра має добре оснащені секційні зали, лекційну аудиторію, комп'ютерний клас, наукову лабораторію та два музеї, один з яких є фундаментальним анатомічним з унікальними препаратами. Особливою гордістю фундаментального музею є інтер’єри кабінетів та воскові фігури видатних анатомів, створені руками митця, професора Сергія Євгеновича Стебельського.