Колектив кафедри

Довгаль Геннадій Володимирович

доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою.

Тема докторської дисертації – «Шляхи відтоку крові від серця людини в постнатальному онтогенезі». 14.03.01 – нормальна анатомія.


Абдул-Огли Лариса Володимирівна

доктор медичних наук, доцент.

Відповідальна за методичну роботу.

Тема докторської дисертації «Морфогенетичні паралелі у розвитку серця та позазародкових оболонок в пренатальному онтогенезі». 14.03.01 – нормальна анатомія.

Крамар Світлана Борисівна

кандидат біологічних наук, доцент.

Відповідальна за навчальний процес, керівник студентського наукового гуртка.

Тема кандидатської дисертації «Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергозабезпечення». 14.03.01 - нормальна анатомія.

 

Жаріков Миколай Юрійович

кандидат медичних наук, доцент.

Відповідальний за наукову роботу.

Тема кандидатської дисертації «Морфофункціональний стан секреторних компонентів серця в нормі та в умовах дії різних факторів». 14.03.01 - нормальна анатомія.

Снісар Олена Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент.

Відповідальна за створення та удосконалення нових тестових завдань «Крок1» для центру тестування України.

Тема кандидатської дисертації «Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- та постнатальному онтогенезі». 14.03.01 - нормальна анатомія.

Дем’яненко Ігор Анатолійович

кандидат медичних наук, старший викладач.

Відповідальний за цивільну оборону. 

Тема кандидатської дисертації «Морфологічні особливості становлення серця людини в пренатальному онтогенезі». 14.03.01 - нормальна анатомія.

Козловська Ганна Олексіївна

кандидат медичних наук, старший викладач.

Відповідальна за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів І міжнародного факультету І та ІІ курсу (медицина). 

Тема кандидатської дисертації «Морфофункціональні особливості розвитку та будови клапанів аорти та легеневого стовбуру в онтогенезі». 14.03.01 - нормальна анатомія.

Яковець Олена Олександрівна

викладач.

Профорг. Відповідальна за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів І міжнародного факультету І курсу (стоматологія) та стоматологія вітчизняні студенти.

Савочкіна Марія Володимирівна

викладач.

Секретар кафедральних засідань та секретар змістовних модулів. Відповідальний за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів ІІ курсу (медицина).

Шевченко Інна Володимирівна

викладач.

Відповідальна за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів ІІ медичного факультету І та ІІ курсу.

Руденко Катерина Миколаївна

викладач.

Відповідальна за сайт кафедри, за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів І курсу І медичного факультету.