Колектив кафедри

Довгаль Геннадій Володимирович

доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою.

Абдул-Огли Лариса Володимирівна

доктор медичних наук, доцент.

Відповідальна за методичну роботу.

Крамар Світлана Борисівна

кандидат біологічних наук, доцент.

Відповідальна за навчальний процес, керівник студентського наукового гуртка.


 

Жаріков Микола Юрійович

кандидат медичних наук, доцент.

Відповідальний за наукову роботу.


Снісар Олена Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент.

Відповідальна за підготовку до іспиту Крок-1 «медицина» і «стоматологія» з предмету "анатомія людини". Відповідальна за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів ІІ медичного факультету І курсу. 

Дем’яненко Ігор Анатолійович

кандидат медичних наук, старший викладач.

Відповідальний за цивільну оборону, та техніку безпеки кафедри; за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів ІІ медичного факультету ІІ курсу. 

Козловська Ганна Олексіївна

кандидат медичних наук, старший викладач.

Відповідальна за виховну роботу, та за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів І міжнародного факультету ІІ курсу (медицина), та ІІ курсу І медичного факультету.

Яковець Олена Олександрівна

кандидат медичних наук, викладач.

Профорг. Відповідальна за збір та оформлення у електронному вигляді інформації, щодо успішності студентів «стоматологія». Відповідальна за оформлення екзаменаційної документації з дисципліни.


Савочкіна Марія Володимирівна

викладач.

Секретар кафедральних засідань.